Garantijas

Garantijas

Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 


Navishop.lv pārdotajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Akumulatoriem un baterijām garantija ir 6 mēneši.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

1) ja pircējs nevar uzrādīt pienācīgi aizpildītu garantijas talonu vai pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme).

2) ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, 

3) ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija, 

4) ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas, ko veicis pats pircējs vai cita persona,

5) ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām, 

6) ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt,

7) ja bojātas ražotāja garantijas uzlīmes vai plombas, bojājums radies elektrotīkla pēkšņu sprieguma izmaiņu rezultātā, precei ir mehānisku bojājumu pēdas, tajā iekļuvis šķidrums vai mitrums, smiltis vai citi nepiederoši priekšmeti.


Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces dilstošām detaļām, dabīgo nolietojumu, papildus piederumiem, aksesuāriem un barošanas elementiem, kas ietilpst preces komplektācijā (piemēram: drošinātāji, austiņas, mikrofoni, akumulatori, lādētāji, antenas, tālvadības pultis, saslēgšanas vadi, putekļu maisi, spuldzes, piedziņas siksnas u.c.).

Garantija neattiecas uz lietotām precēm.


Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.


Resursi internetā- Patērētāju tiesību aizsardzības likums